Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 č.3 k aktualizácii stratégii CLLD

Oznámenie o usmernení Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 č.3 k aktualizácii stratégii CLLD na stiahnutie:

https://www.apa.sk/usmernenia-ppa/oznmenie-o-usmernen-riadiaceho-orgnu-pre-program-rozvoja-vidieka-sr-2014-2020–3-k-akualizcii-stratgii-clld/8929