Výzva na výber odborných hodnotiteľov (4.1)

Občianske združenie MAS TRI PRÚTY vyhlasuje výzvu č. 02/2019 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 4.1. Podpora do investície do poľnohospodárskych podnikov.

Žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov je možné predkladať v zmysle podmienok uvedených vo výzve. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 02. 12. 2019. Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do 18. decembra 2019.

Výzva je priložená vo formáte pdf (tu) a Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov vo formáte docx (tu)a pdf (tu)