Pozvánka na vzdelávací seminár

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka pre Prešovský kraj organizuje dňa 30.6.2020 vzdelávací seminár na tému „Vybrané aspekty agroenvironmentálnych opatrení v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020“. Seminár sa uskutoční v obci Zlatník v okrese Vranov nad Topľou vo svadobnej stodole za účasti zaujímavých lektorov.

Viac informácii o programe aj spôsobe prihlásenie nájdete v priloženej pozvánke. Ak Vás ponúkané témy zaujali, môžete sa prihlásiť do 26.6.2020 na tomto linku: https://www.survio.com/survey/d/N3C0L3U6K8U1V9X6S