Usmernenie č. 5 Riadiaceho orgánu pre PRV SR 2014 – 2020 k strednodobému hodnoteniu stratégie CLLD – zrušenie

Usmernenie č. 5 Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k strednodobému hodnoteniu stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou o zrušení strednodobého hodnotenia našich stratégií (t.j. Usmernenia č. 4) na stiahnutie:

link: https://www.apa.sk/index.php?navID=843