Dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti v Prešovskom kraji

Workshop organizuje NSRV na základe požiadavky Európskej komisie. Jeho cieľom je stanoviť dlhodobú víziu pre vidiecke oblasti a sformovať dokument s názvom Komunikácia o dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti.

Online workshop je naplánovaný na stredu 13.1.2021 a je určený pre aktérov rozvoja vidieka.

Účasť MAS na tomto participatívnom hodnotení je kľúčová a preto je určená všetkým členom MAS, zástupcom verejného a neziskového sektora, ktorí sa aktívne podieľajú na aktivitách súvisiacich s rozvojom vidieka.