Príprava nových regionálnych eurofondov

Aj obce nášho združenia sa aktívne zapojili do tvorby spoločnej stratégie pre čerpanie budúcich eurofondov. V zmysle Zákona o podpore regionálneho rozvoja nebudú tak musieť vypracovávať vlastné PHSR, lebo budú mať vypracovaný spoločný program rozvoja obcí, na základe ktorého budú môcť čerpať v ďalšom programovom období eurofondy.