Na rozvoj vidieka vyčlenil agrorezort ďalších 40 miliónov eur

Vďaka prechodnému obdobiu z PRV SR 2014-2020 môžeme financie čerpať až do r. 2025. Zároveň tento balík je navýšený pre oblasť LEADER o 40 mil. €. Viac tu: