Tlačová správa PPA: „Do konca roka budeme v štandarde“

… dúfajme….

Bratislava, 3. septembra 2021: Na dnešnom stretnutí vedenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) so zástupcami Miestnych akčných skupín (MAS) a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) informoval Generálny riaditeľ Jozef Kiss, že PPA prijala opatrenia, ktoré prispejú k urýchlenému vyriešeniu situácie s čerpaním financií z projektov poľnohospodárov. „Chceme, aby sme v priebehu dvoch mesiacov spustili väčšiu časť platieb a zostávajúce platby do konca tohto roka,“ uviedol Jozef Kiss. Opatrenia sa týkajú procesu schvaľovania zmlúv a nastavení IT systémov. Jozef Kiss si od týchto zmien sľubuje zrýchlenie a zjednodušenie celého procesu schvaľovania projektov, zmlúv a vyplácania plnenia.

Zástupcovia MAS privítali konštruktívne návrhy zo strany PPA na vyriešenie situácie a rovnako privítali návrh, aby sa vzájomné stretnutia uskutočňovali pravidelne každý mesiac. Tým získajú presný prehľad o postupe prác a štatistike zrealizovaných žiadostí.

Ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák, rovnako ako zástupcovia MAS, privítal takéto stretnutie a zdôraznil, že prioritne potrebujeme vyriešiť eurofondovú depresiu: „Poďme ukľudniť mestá a obce, že MAS-ky môžu fungovať ďalej a obnovme dôveru zúčastnených subjektov. My vieme garantovať, že spojíme sily a presvedčíme, že v tejto zlej situácii máme jasnú predstavu ako ďalej.“

 
Generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss si vypočul návrhy MAS na úpravy niektorých procesov tak, aby viedli k zlepšeniu podmienok na oboch stranách, teda na strane MAS aj PPA a prisľúbil, že pokiaľ to legislatíva a európske pravidlá dovolia, je pripravený ich zaviesť do praxe. Predpokladá, že do konca roka 2021 bude PPA v oblasti MAS fungovať v štandardnom režime a všetky platby, ktoré majú byť vyplatené MAS, vyplatené budú.

Zdroj: https://www.apa.sk/tlacove-spravy/do-konca-roka-budeme-v-tandarde/11072