Prvý schválený projekt

S radosťou oznamujeme, že dnes bolo vydané prvé oznámenie o schválení žiadosti o príspevok v rámci výzvy pre podnikateľov IROP-CLLD-ANA8-511-001.

Nech je to motiváciou všetkým, čo váhajú s podaním žiadostí o príspevok. Najbližšie termíny uzatvárania hodnotiacich kôl sú:

15. 3. 2022 výzva IROP-CLLD-ANA8-512-004, aktivita D2
30. 3. 2022 výzva IROP-CLLD-ANA8-512-002, aktivita B2
19. 4. 2022 výzva IROP-CLLD-ANA8-512-003, aktivita C2
19. 4. 2022 výzva IROP-CLLD-ANA8-511-001, aktivita A2

Bližšie informácie o podmienkach výziev sú uvedené v časti Výzvy.