Zahraničná exkurzia

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj organizuje v dňoch 24.8.-26.8.2022 zaujímavú zahraničnú odbornú exkurziu pre včelárov do Českej republiky.

Cieľom tejto zahraničnej študijnej cesty je oboznámiť sa s príkladmi dobrej praxe v oblasti včelárstva v Čechách, a tiež návšteva medzinárodnej výstavy poľnohospodárskej techniky s názvom „Země živitelka“ v Českých Budějoviciach.

Bližšie informácie nájdete v pozvánke: https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2823