Indikatívny harmonogram výziev 2020

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre rok 2020 MAS TRI PRÚTY – pre bližšie informácie kliknite tu