Srdce lesa II (Ing. Miriam Ludvíková)
Srdce lesa (foto: Ing. Miriam Ludvíková)
Tanečnica z Petrovian ❤
Rozvoj vidieka a program LEADER v súčasnosti
Voda a jej význam pre krajinu
Cestou – necestou (foto Ivan Šimkovič)
Cestou do Borkúta (foto Ivan Šimkovič)
Zvonár (foto Ivan Šimkovič)
Naša budúcnosť