Harmonogram výziev z PRV

Oznamujeme Vám, že v sekcii „VÝZVY“ bol zverejnený indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre rok 2024 MAS TRI PRÚTY z PRV SR 2014-2022– pre bližšie informácie kliknite tu:

Výzva – podopatrenie č. 7.2 – pre obce
Výzva – podopatrenie č. 4.1 – pre poľnohospodárske subjekty

Harmonogram výziev je zverejnený aj na stránke ITMS2014+: https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=oUdmoKo8LIjHKaNvwZizqPusV7BJDUfJfcw4HCpunr1pk0R9v2YwqsttuSJuBDSb