Indikatívny harmonogram výziev

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre rok 2020 MAS TRI PRÚTY – pre bližšie informácie kliknite tu.