Podávanie žiadostí o NFP v rámci výzvy MAS_105/7.2/1.1Oznamujeme žiadateľom, že v rámci vyhlásenej výzvy MAS_105/7.2/1.1 je možné Žiadosti o NFP podávať aj osobne v kancelárii MAS TRI PRÚTY (082 53 Záborské 39) v pracovných dňoch v čase od 7,30 hod. do 12,00 hod. a od 12,30 hod. do 16,00 hod.

V dňoch 4. a 5. augusta bude predĺžený čas – projekty bude možné podať osobne v čase od 7,30 hod. do 11,30 hod. a od 12,00 do 18,00 hod.