IROP – Indikatívny harmongram výziev MAS na rok 2021

MAS TRI PRÚTY zverejňuje Indikatívny harmonogram výziev MAS na predkladanie žiadostí o príspevok v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP“) na rok 2021. Zároveň oznamuje, že posun vyhlásenia jednotlivých výziev v porovnaní s plánovaným termínom je možný v lehote do 4 mesiacov, čo závisí od lehoty kontroly výziev zo strany RO pre IROP.