Rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027 – Čo je nové?

Európska komisia, Európsky parlament a Rada sa dohodli na ďalších rozpočtových programoch na roky 2021 – 2027. Z nich sa budú financovať aktivity v rôznych oblastiach vrátane výskumu a inovácií, digitálnych a zelených prechodov, rovnosti, ľudských práv, štrukturálnych a investičných fondov, mobility a ďalšie aktivity. (zdroj ZMOS )

Výdavky EÚ na nasledujúcich šesť rokov dosahujú 1,8 bilióna EUR. Tvoria riadny rozpočet EÚ s viacročným finančným rámcom (VFR, 1,07 bilióna EUR) a dočasný ozdravný fond po COVID NextGenerationEU (do roku 2023 sa má minúť 750 miliárd EUR), ktorý sám o sebe zahŕňa nástroj obnovy a odolnosti (RRF, s pôžičkami vo výške 360 miliárd EUR pre krajiny EÚ a 312,5 miliárd EUR vo forme grantov).

Pre obdobie 2021 – 2027 existuje niekoľko nových priorít:

  • 30% všetkých finančných prostriedkov určených na boj proti zmene klímy
  • 20% financovania NextGenerationEU na digitálnu transformáciu
  • Osobitná pozornosť sa venuje ochrane biodiverzity a rodovým otázkam

Nové výdavky v oblastiach ako výskum a infraštruktúra znamenajú, že Spoločná poľnohospodárska politika (SPP), ktorá bola kedysi zďaleka najväčšou oblasťou výdavkov EÚ, klesla na 30,9 % rozpočtu z takmer 60 % v 80. rokoch. Výdavky na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, z ktorých majú priamy prospech miestne a regionálne samosprávy, zostali zhruba stabilné na úrovni 30,4 %.

Viac informácií sa dočítate TU.