Novelizácia zákona o finančnej kontrole a audite


Dňa 01. 03. 2022 nadobudne účinnosť (okrem čl. II, ktorý nadobudne účinnosť 27. 02. 2022) zákon č. 39/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela zákona č. 357/2015 Z. z.“). Bližšie informácie sú uvedené priamo na stránke Ministerstva financií SR tu:

Novelu zákona č. 357/2015 Z. z. je možné stiahnuť tu: