IROP – Najčastejšie porušenia vo Verejnom obstarávaní

MIRRI SR zverejnilo „Najčastejšie porušenia vo Verejnom obstarávaní“. Bližšie informácie nájdete tu: