Indikatívny harmonogram výziev 2019


Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre rok 2019 MAS TRI PRÚTY – pre bližšie informácie kliknite tu.