Občianske združenie MAS TRI PRÚTY

082 53 Záborské 39
IČO: 42 380 499
DIČ: 2120087068
telefón: 0905 961 492
e-mail: mastripruty (at) mastripruty.sk
VÚB: SK19 0200 0000 0035 3273 1457
Prima banka: SK07 5600 0000 0059 1951 1001

facebook.com/mas.tripruty