PRV – Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre rok 2024 MAS TRI PRÚTY – pre bližšie informácie kliknite tu:

PRV – Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre rok 2023 MAS TRI PRÚTY – pre bližšie informácie kliknite tu:

PRV – Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre rok 2022 MAS TRI PRÚTY – pre bližšie informácie kliknite tu:

IROP – Indikatívny harmonogram výziev MAS na predkladanie žiadostí o príspevok na rok 2021 – pre bližšie informácie kliknite tu.


PRV – Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre rok 2020 MAS TRI PRÚTY (zverejnený 03.07.2020) – pre bližšie informácie kliknite tu.

PRV – Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre rok 2020 MAS TRI PRÚTY (zverejnený 02.06.2020) – aktualizácia – pre bližšie informácie kliknite tu.


PRV – Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre rok 2020 MAS TRI PRÚTY (zverejnený 30.01.2020) – pre bližšie informácie kliknite tu.

PRV – Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre rok 2019 MAS TRI PRÚTY (zverejnený 17.05.2019) – pre bližšie informácie kliknite tu.