10. ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS 2020“

image

Národná sieť rozvoja vidieka SR pozýva miestne akčné skupiny zapojiť sa do 10. ročníka súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS“.

Využite príležitosť prezentovať krásy prírody vášho regiónu, inšpiratívnych ľudí a ich život na vidieku, ľudové zvyky a tradície, ako i miestne pozoruhodnosti…

Súťaž je určená miestnym akčným skupinám a prihlášky spolu so súťažnými fotografiami je možné posielať do… Termín predĺžený do 10. júna 2020.

Prihlášku spolu s fotografiami (na CD/USB) prosím zasielajte na adresu: Agentúra pre rozvoj vidieka, Akademická 4, 94901 Nitra.

MAS sa môže prihlásiť do každej kategórie s 1 fotografiou. Podrobnosti o zapojení sa do súťaže nájdete v prihláške.

Súťažné kategórie sú: 

1. Naša príroda

2. Naši ľudia

3. Naše tradície

4. Naša budúcnosť

5. Naše „naj“

6. Život v našej MAS

7. Naše kroje

Ďakujeme za Vaše unikátne zábery.

Kontaktná osoba pre otázky k súťaži:

Simona Radecká – tel: +421 907 983 382, e-mail: radecka@arvi.sk


http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2147