Online webinár „Sociálne podnikanie…“

Online webinár s názvom „Sociálne podnikanie ako nástroj rozvoja vidieka na území MAS“, ktorý sa uskutoční dňa 26.10.2020 prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Seminár je zameraný na rozvoj územia MAS v kontexte sociálneho podnikania – pozvánka na stiahnutie: