MAS nemôžu končiace sa programové obdobie hodnotiť pozitívne

Prečítajte si rozhovor predsedu Národnej siete miestnych akčných skupín PhDr. Štefana Škultétyho v Roľníckych novinách.