PPA je akreditovaná! Začína s vyplácaním platieb, vyhlasovaním nových a vyhodnocovaním starých výziev

Pôdohospodárska platobná agentúra, ktorá vypláca poľnohospodárom európske aj štátne podpory získala trvalú akreditáciu. Môže tak uhradiť pozdržaných 60 miliónov eur, ktoré za projektové podpory nevyplatila poľnohospodárom od začiatku leta. Oznámili to na spoločnej tlačovej konferencii Samuel Vlčan, minister pôdohospodárstva a Jozef Kiss, generálny riaditeľ PPA.

„Správa certifikačného orgánu je pozitívna a som rád, že som mohol rozhodnúť o plnej akreditácii PPA. Platobná agentúra bola symbolom korupcie. Verím, že od dnešného dňa bude symbolom nádeje pre rozvoj vidieka,“ uviedol Samuel Vlčan.

Obnovenie akreditácie predpokladalo splnenie 72 opatrení, pre ktoré mala PPA od 14. októbra 2020 akreditáciu podmienečne pozastavenú.

„Verím, že PPA si získa dôveru nielen poľnohospodárov, ale aj verejnosti a pomôže odstraňovať investičný dlh, ktorý v celom agropotravinárskom sektore máme. Verím, že od dnešného dňa sa do 3 – 4 mesiacov dostane PPA na plný výkon,“ povedal minister pôdohospodárstva.

Vyhodnotenie výzvy

PPA nezačala vyhodnocovať ešte investičnú výzvu 4.1, kde maximálna výška podpory projektu dosahovala 60 tisíc eur. Táto výzva bola vyhlásená ešte vlani a predkladanie žiadostí prebehlo v prvom štvrťroku.

„PPA môže už na základe nových procesov rozbehnúť aj vyhodnocovanie viacero podaných žiadostí. Tých máme asi 1200,“ uviedol minister.

Na doplňujúcu otázku portálu poľnoinfo.sk, kedy bude výzva uzavretá, šéf PPA odpovedal, že všetky žiadosti sú v procese vyhodnocovania.

„My sme nastavovali nové procesy, nové rizikové indikátory, ktoré mali identifikovať riziko podvodu. Preto všetky tieto žiadosti pôjdu nanovo cez proces schvaľovania a očakávame najneskôr do konca roka ich plnohodnotné spracovanie,“ uviedol Jozef Kiss.

Nové výzvy

Poľnohospodárov isto zaujímajú už niekoľko ráz avizované investičné výzvy, ktorých finančná alokácia presahuje 330 miliónov eur. Ani po dnešnej tlačovej konferencii nie je situácia prehľadnejšia. Vyhlásenie výziev ohlásil ešte v marci 2021 bývalý minister Ján Mičovský. Sľuboval, že k ich zverejneniu dôjde v máji. Neskôr sa hovorilo o júnovom termíne a k vyhláseniu výziev nedošlo ani v lete. V polovici septembra, keď PPA informovala o priebežnom plnení akreditačných kritérií, jej generálny riaditeľ Jozef Kiss vyhlásil:

„15.10.2021 by sme chceli tieto výzvy vyhlásiť. Jedná sa o výzvy 4.1 a 4.2,“ povedal 16. septembra šéf PPA.

Dnes už sme sa od generálneho riaditeľa dočkali inej odpovede na otázku, kedy budú vyhlásené sľubované investičné výzvy.

„V priebehu nasledujúcich mesiacov, skôr ako pred koncom roka. Lehoty na prijímanie žiadostí sú minimálne 3-4 mesiace. Na strane agentúry prebehla aj kapacitná analýza personálnych zdrojov a dnes vieme, že tá kapacita je dostatočná. To znamená, že celý proces spracovania a vyhodnotenia žiadostí výrazne skrátime, takže sa chceme zaviazať k tomu, že to stihneme v termínoch,“ odpovedal Jozef Kiss na otázku poľnoinfo.sk.

Vyplácanie pozdržaných platieb

PPA sľubuje, že do konca roka spustí aj vyplácanie projektových podpôr, ktoré pozastavila ešte na začiatku leta. Dôvodom bol list, ktorým Európska komisia oznámila, že vzhľadom na pretrvávanie problémov, ktoré súvisia s kauzou Dobytkár, došlo k prerušeniu a následnému pozastaveniu platieb vo výške 25 percent deklarovaných v rámci príslušných investičných opatrení.

Reakciou na toto oznámenie bolo rozhodnutie ministra Samuela Vlčana o pozastavení vyplácania projektových podpôr do času, keď dôjde k vyriešeniu situácie. Ak by k pozastaveniu vyplácania platieb nedošlo, nevyplatené prostriedky z Únie by zaplatil slovenský daňový poplatník.

„Pozastavili sme z II. piliera platby a čaká ich na vyplatenie asi 450,“ informoval dnes Jozef Kiss.

Ten v ďalšej odpovedi ozrejmil, že celkovo nie sú vyplatené platby v hodnote 60 miliónov eur. Platby budú podľa Jozefa Kissa spracované do konca kalendárneho roka 2021.

Poďakovanie zamestnancom

Šéf platobnej agentúry poďakoval všetkým zamestnancom PPA, ktorých úsilie pomohlo získať trvalú akreditáciu PPA. Dnešným dňom je tak zrejmé, že finančné toky v poľnohospodárstve nie sú ohrozené. Celkovo PPA administruje platby vo výške približne 800 miliónov eur ročne a podiel celkových podpôr na výnosoch nášho poľnohospodárstva je alarmujúco vysoký. Podľa pravidelne zverejňovaných zelených správ dosahuje až 30 percent.

Autor článku: Juraj Huba – poľnoinfo.sk

Zdroj: