Naj búdka Slovenska 2023

Radi majstrujete? Ste kreatívni? Máte príležitosť sa zapojiť do
2. ročníka súťaže O NAJ BÚDKU SLOVENSKA pre rok 2023 .

Do súťaže sa môže zapojiť každý človek žijúci na tejto zemeguli. Každý, kto dýcha vzduch a nie je mu jeho osud ani osud živočíchov, v tomto prípade vtákov, ľahostajný.

Bližšie údaje nájdete tu: