Tlačová správa z konferencie NS MAS SR

Konferencia pod názvom LEADER na Slovensku – ako ďalej!?, ktorú zorganizovala v dňoch 21.- 22.11.2023 Národná sieť MAS SR, sa konala na Podpoľaní v obci Látky. Okrem pozitívnych príkladov z činnosti MAS a možných scenárov, ako zle by mohlo súčasné obdobie dopadnúť, odzneli aj cenné informácie zo strany zamestnancov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Týkali sa aktuálneho stavu implementácie prístupu LEADER z pohľadu riadiacich orgánov, projektov spolupráce medzi MAS a nedostatkov pri vyhodnocovaní projektov v súčasnom programovom období, ale aj základných podmienok budúceho programového obdobia 2023 – 2027.

Tlačová správa tu: