Európsky plán uvoľňovania opatrení prijatých na zamedzenie šírenia nákazy COVID-19

V súvislosti so šíriacou sa epidémiou COVID-19 dávame do pozornosti aktuálnu informáciu o spoločnom európskom pláne uvoľňovania opatrení. V prílohe zároveň nájdete dokument, ktorý sumarizuje opatrenia, prijaté Európskou komisiou na zmiernenie negatívnych dopadov na hospodárstvo.

Komisia vypracuje plán obnovy na základe prepracovaného návrhu budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ (viacročného finančného rámca) a aktualizovaného pracovného programu Komisie na rok 2020.

Viac informácií:

–             Tlačová správa

–             Spoločný európsky plán

–             Informačný prehľad: Spoločný európsky plán na zrušenie opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu

Súhrn EUinfo týkajúcich sa COVID-19 nájdete na jednom mieste tu:

https://ec.europa.eu/slovakia/news/najnovsie_spravy_o_opatrenia_eu_v_suvislosti_s_covid-19_sk

Špecializovaná stránka na boj proti dezinformáciám v súvislosti s ochorením COVID-19:

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_sk

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_sk