Ako vyzerá podpora MAS v Českej republike

To, že Leader naozaj môže fungovať aj s výraznou podporou štátu, vidíme napríklad aj u našich českých susedov. https://www.senat.cz/zpravodajstvi/zprava.php?ke_dni=22.6.2021&O=13&id=3186&from=M&fbclid=IwAR1skUixSEnu1UAH6-uY2XHfkO4ZGb8jQ8eLdY6J5VPFJS2SVolSoMLL2Cw

Senát Parlamentu České republiky

Český venkov díky místním akčním skupinám rozkvétá, je třeba je finančně podpořit (10.06.2021)

10. června 2021, Praha. Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova předkládá na probíhající 12. schůzi pléna návrh usnesení k financování místních akčních skupin (tzv. MAS) v novém programovacím období. Podle předsedy komise Jiřího Voseckého, senátorky Jaromíry Vítkové a Jaroslava Větrovského mají MAS nejblíže ke svému regionu a žadatelům o dotace z Evropské unie, díky čemuž dokáží dobře zacílit dotace tam, kde jsou nejvíce potřebné.

„Ve Stálé komisi Senátu jsme projednali problematiku nového programovacího období a nastavení finanční podpory, která půjde právě přes místní akční skupiny. Chceme, aby byl příspěvek v území MAS minimálně 5 000 Kč na obyvatele. Český venkov i díky místním akčním skupinám rozkvétá. MAS představují doplňující segment ve struktuře ministerstev a evropských fondů v rámci rozdělování dotací z Evropské unie. MAS jsou nejblíže žadatelům a mají přehled o svém regionu, co kdo potřebuje a dokáží lépe nacílit dotace tam, kde je to nejvíce potřeba,“ sdělila na tiskové konferenci senátorka Jaromíra Vítková.

„Protože jsem starší, tak pamatuji devadesátá léta, kdy jsme jezdili po zanedbaném českém venkově. Když jsem naproti tomu jel do Německa, tak tam sice nebyly hranice jako takové, nebyli tam celníci, nebyli tam policisté, ale v okamžiku, když jste přejeli do druhé země, tak jste jednoznačně viděli, kde ta hranice fyzicky existuje. Říkal jsem si, že by bylo jednou krásné, abychom tu fyzickou hranici, které v té krajině je, neviděli. Řekl bych, že za posledních pět let se to stalo. Za to je potřeba poděkovat místním samosprávám, místním akčním skupinám a lidem, kteří vyvíjí řadu aktivit,“ uvedl senátor Jiří Vosecký, předseda Stálé komise pro rozvoj venkova.

Místní akční skupina (MAS) je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region. MAS rozhodují nepoliticky. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech, rozvoj venkova, a zemědělství.

V roce 2002 vznikají na území České republiky první MAS a od roku 2004 významnými aktéry podporujícími rozvoj našich venkovských oblastí. Nyní působí v České republice 180 MAS, rozkládají se na 92,7 % území a jsou sdruženy do Národní sítě místních akčních skupin, jejich struktura obsahuje i krajské sítě MAS.

Sue Nguyen, 10.06.2021