Žiadosť o platbu – IROP

Upozorňujeme všetkých užívateľov, ktorí majú podpísanú a zverejnenú zmluvu o finančný príspevok (www.crz.gov.sk) na konečný termín podania kompletnej žiadosti o platbu (aj s prílohami), t.j. 29.12.2023.

Z dôvodu končiaceho obdobia IROP a s tým súvisiaceho urýchlenia procesu následného spracovania žiadame o dôkladné vypracovanie žiadosti o platbu (ŽoP) v súlade so zverejneným vzorom (na stiahnutie tu: ).
Pred odovzdaním ŽoP na MAS je užívateľ povinný ju podľa vzoru dôkladne skontrolovať a skompletizovať.