O situácii MAS

Tešíme sa na deň, keď budeme môcť na našich stránkach písať len pozitívne o MAS na Slovensku, chváliť sa našimi výsledkami, no dnes je situácia stále nelichotivá. Že tento dlhotrvajúci zlý stav si všímajú už aj iní, nie priamo zainteresovaní, si môžete prečítať aj dnes napr. tu: