Čerpanie fondov na Slovensku ničí byrokracia. Potrebujeme výrazne zjednodušiť procesy, inak LEADER skončí fiaskom

Prístup LEADER, ktorý je v iných krajinách EÚ úspešným programom na rozvoj vidieka, na Slovensku dlhodobo brzdia pretrvávajúce problémy. Zložito nastavené procesy spôsobujú, že vyhodnocovanie projektov prijatých vo výzvach miestnych akčných skupín (MAS) je neprimerane zdĺhavé a neustále ho sprevádzajú nejasnosti a komplikácie. To má dopad na katastrofálny stav čerpania finančných prostriedkov v rámci opatrenia 19 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Reálne čerpanie financií v rámci podopatrenia 19.2, teda na projekty podporené cez MAS, je v súčasnosti 0 %.

Posun v dlhodobo neriešenom probléme by mala priniesť nová stratégia miestnych akčných skupín a avizované zjednodušenie procesov. To 20. januára na spoločnom rokovaní miestnych akčných skupín, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a Združenia miest a obcí Slovenska prisľúbil generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jozef Kiss.

Problémové usmernenie 8/2017

Zástupcovia Národnej siete miestnych akčných skupín (NS MAS) SR vítajú návrh zjednodušenia procesov. O zefektívnenie žiadali roky, ale doteraz neúspešne. „Návrh PPA sme doplnili o konkrétne príklady zbytočnej byrokracie a úkonov, ktoré oberajú o vzácny čas žiadateľov, zamestnancov MAS, ale aj PPA. Zároveň sme dôrazne požiadali o zrušenie Usmernenia PPA č. 8/2017 k obstarávaniu, ktoré opäť zbytočne komplikuje prácu zamestnancom PPA, ale čo je oveľa  dôležitejšie – vyžaduje veci vysoko nad rámec zákona o verejnom obstarávaní a je také zložité, že pri zákazkách s nízkou hodnotou je v praxi takmer nevykonateľné,“ uviedla manažérka MAS MALOHONT Miroslava Vargová.

Ako dodala, prehnaná byrokracia má vplyv aj na nízky záujem o podporu z radov podnikateľského sektora a spôsobuje problémy aj samotným MAS: „Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vydalo v roku 2021 jednotnú príručku k obstarávaniu. Skutočne jednotnou by sa stala až vtedy, ak by sa k týmto postupom pridala aj PPA, čo by značne zefektívnilo procesy aj u nich, nakoľko namiesto dvoch rôznych postupov by kontrolovali len jeden.“

Chýbajú financie na chod MAS

Podpredseda NS MAS a manažér Partnerstva Muránska Planina – Čierny Hron Igor Pašmík upozorňuje aj na ďalší akútny problém – nedostatočné zabezpečenie financovania prevádzky miestnych akčných skupín: „Niektoré MAS už roky nemajú financie na svoj chod, nakoľko s realizáciou stratégií rátali oveľa skôr ako k nemu reálne došlo. Aj na toto upozorňujeme dlhodobo.“ Ako pripomenul, ministerstvo pôdohospodárstva minulý rok navrhlo zabezpečiť toto financovanie v rámci dodatočnej alokácie, ktorá bola plánovaná od roku 2017 a v rámci zdrojov prechodného obdobia, ktoré sú dostupné od minulého roka: „Je však nesmierne dôležité, aby táto výzva bola čo najskôr vyhlásená a vyhodnotená, inak to môže mať pre niektoré MAS likvidačné následky.“

Podľa NS MAS SR je nevyhnutná pravidelná metodická podpora pre zamestnancov MAS, nakoľko postupy nastavuje PPA a v praxi často dochádza k rozdielnym pohľadom na situáciu priamo v regiónoch a následne pri kontrole zo strany riadiaceho orgánu. „Vítame reakciu generálneho riaditeľa, že sa bude zaoberať aj týmto podnetom. Tie najvhodnejšie formy by mala nájsť novovytvorená pracovná skupina, do ktorej sme boli prizvaní. Jej hlavným cieľom má byť zjednodušenie a urýchlenie procesov,“ doplnila manažérka OZ Tekov-Hont Monika Slížiková.

To je v konečnom dôsledku spoločným cieľom všetkých aktérov zapojených do rozvoja vidieckych regiónov prostredníctvom aktivít MAS na Slovensku, od miestnej úrovne až po národnú. Podľa Národnej siete MAS SR je to zároveň posledná šanca aspoň čiastočne zachrániť čerpanie prostriedkov, ktoré mohli pomôcť rozvoju vidieka na Slovensku.

Zdroj: https://www.sietmas.sk/oznamy/cerpanie-fondov-na-slovensku-nici-byrokracia-potrebujeme-vyrazne-zjednodusit-procesy-inak-leader-skonci-fiaskom.html