Povinné používanie elektronickej platformy

Úrad pre verejné obstarávanie a Úrad vlády SR upozorňujú, že verejní obstarávatelia sú od 01. februára 2023 povinní pri podlimitných zákazkách a vymedzených zákazkách s nízkou hodnotou používať na komunikáciu vo verejnom obstarávaní výhradne elektronickú platformu.

Verejný obstarávateľ nie je povinný používať elektronickú platformu vo verejnom obstarávaní, ktoré bolo vyhlásené alebo preukázateľne začaté do 31. januára 2023, ak na úkony, ktoré majú byť vykonané prostredníctvom elektronickej platformy, použije elektronický prostriedok podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní.

Funkcionality elektronickej platformy sú v súčasnosti zabezpečené s využitím elektronického trhoviska (ET) a informačného systému Elektronického verejného obstarávania (IS EVO). Správcom elektronickej platformy je od 31.03.2022 Úrad vlády Slovenskej republiky.

Všetky informácie o elektronickej platforme, ako aj kontakty na podporu, nájdete na stránke eplatforma.gov.sk alebo www.eks.sk.

zdroj: https://www.uvo.gov.sk/aktualne-temy/aktualita/povinne-pouzivanie-elektronickej-platformy?fbclid=IwAR18xXCEBO4vJDqQi_0PDFBoBtJhAjAZg6DJRG7mUAJqIjiL7C8514e2PzA