Súťaž NAJ FOTO 2022…

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlásila 12. ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS 2022“.

Opäť je tu príležitosť prezentovať krásy prírody nášho územia, inšpiratívnych ľudí a ich život na našom vidieku, ľudové zvyky a tradície, ako i miestne pozoruhodnosti v našom území. V minulých ročníkoch súťaže boli úspešné aj fotografie z našej MAS – napr. minulý rok fotografia
„Životodárna kvapka“ (nájdete ju aj na tohtoročnom plagáte) získala prvé miesto v kategórii NAŠA PRÍRODA a tretie miesto získala fotografia „Najväčší dar“ v kategórii NAŠA BUDÚCNOSŤ.

Ak máte zaujímavé zábery, môžete sa aj tohto roku zapojiť do súťaže. Stačí do 11. 6. 2022 poslať fotografiu s prihláškou (označením jej názvu, autora a zaradenia do súťažnej kategórie) na náš mail: mastripruty@mastripruty.sk.

Súťažné kategórie:

1. Naša príroda

2. Naši ľudia

3. Naše tradície

4. Naša budúcnosť

5. Naše „naj“

6. Život v našej MAS

7. Naše kroje

Uzávierka prihlášok do súťaže na celoslovenskej úrovni je 13. júna 2022, preto je potrebné prihlášku aj s fotografiami doručiť do kancelárie MAS mailom (mastripruty@mastripruty.sk) alebo osobne najneskôr do 11. júna 2022. Bližšie informácie na tel. č. 0905 961 492.

TEŠÍME SA NA VAŠE UNIKÁTNE FOTOGRAFIE.

Hlasovanie o víťazoch v jednotlivých kategóriách bude prebiehať na facebookovom profile NSRV SR po uzavretí prihlasovania sa.