Usmernenie č. 4 Riadiaceho orgánu pre PRV SR 2014 – 2020 k strednodobému hodnoteniu stratégie CLLD

Usmernenie č. 4 Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k strednodobému hodnoteniu stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) na stiahnutie:

Usmernenie je zverejnené tu: https://www.apa.sk/usmernenia-ppa/usmernenie–4-riadiaceho-orgnu-pre-program-rozvoja-vidieka-sr-2014-2020-k-strednodobmu-hodnoteniu-stratgie-miestneho-rozvoja-vedenho-komunitou/10131