Oznámenie o uzavretí výziev IROP


MAS TRI PRÚTY oznamuje, že z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom v jednotlivých výzvach MAS TRI PRÚTY z IROP budú všetky štyri výzvy (IROP-CLLD-ANA8-511-001, IROP-CLLD-ANA8-512-002, IROP-CLLD-ANA8-512-003 a IROP-CLLD-ANA8-512-004) najneskôr ku 31.12.2023 uzavreté.