Platená odborná prax vo Švajčiarsku

Pandémia COVID 19 zvlášť tvrdo postihla cestovný ruch na Slovensku, čo prinúti mnohých prevádzkovateľov zariadení cestovného ruchu prepustiť časť zamestnancov. Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu ponúka aspoň mladým ľuďom, ktorí v dôsledku pandémie prišli o prácu, možnosť zúčastniť sa štvormesačnej platenej odbornej praxe vo Švajčiarsku v letnej sezóne 2021, pokiaľ to do leta pandémia umožní. V prílohe je informácia o pripravovanej platenej odbornej praxi vo Švajčiarsku v zariadeniach cestovného ruchu v letnej sezóne 2021.