Malé obce môžu zabudnúť na rozvoj…

… Žiadna participácia, pripravuje sa centralizácia zdrojov a moci…

Národná sieť miestnych akčných skupín SR rozhodne nesúhlasí s navrhovaným rozdelením európskych zdrojov v nadchádzajúcom programovom období 2021-2027. Systém, ktorý navrhuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR doslova pochová rozvoj vidieka.

Slovensko má na nové programové obdobie v Operačnom programe (OP) Slovensko takmer 13 miliárd eur. Zo záverov minulotýždňového stretnutia na MIRRI vyplýva, že miestne akčné skupiny, ktoré majú byť katalyzátorom rozvoja vidieka, nedostanú z tohto operačného programu ani jedno euro. Z 13 miliárd eur plánuje drvivú väčšinu použiť na veľké projekty a približne jednu desatinu posunúť ďalej. Sumu 1,4 miliardy eur MIRRI vyčlení na tzv. integrované územné investície v rozhodovacej pôsobnosti vyšších územných celkov a na UMR (udržateľný mestský rozvoj).

Žiadny rozvoj vidieka nás nečaká

„Vzhľadom na vyhlásenia MIRRI SR o tom, že ide o najväčšiu reformu v čerpaní eurofondov, považujem prerozdelenie financií v rámci OP Slovensko za výsmech. Drvivú väčšinu finančných prostriedkov z EÚ si ministerstvo nechalo a plánuje ich použiť na veľké projekty a tak veľmi kritizované dopytovo orientované projekty, ktoré sú menej efektívne a poskytujú najväčší priestor na korupciu. Krajom a mestským územiam dali možnosť rozhodovať o omrvinkách a na miestny rozvoj, ktorý sa nedá robiť z úrovne krajov, nemysleli vôbec,“ neskrýva rozhorčenie Miroslava Vargová z MAS MALOHONT v Banskobystrickom kraji.

Podľa Moniky Slížikovej z MAS Tekov-Hont (Nitriansky kraj) je rozvoj slovenského vidieka úplne zastavený: „Slovensko má 2 700 miest a obcí, z toho 1 900 má menej ako 1 000 obyvateľov. Tieto obce na svoj rozvoj v ďalšom programovacom období nedostanú nič, pretože miestne akčné skupiny z OP Slovensko úplne vypadli. Obce môžu využiť ešte Program rozvoja vidieka. Tam je však pre budúce obdobie alokovaných 150 miliónov eur, o 50 miliónov menej ako v končiacom období. Znamená to, že malé obce si rozvoj infraštruktúry budú musieť zafinancovať len zo svojich peňazí. Z európskych fondov na Slovensku nedostanú nič.“

Ide o centralizáciu zdrojov

Podľa miestnych akčných skupín Slovensko nečaká žiadna efektívna diverzifikovaná podpora celého Slovenska. Hoci ministerstvo veľkolepo rozpráva o participácii a prístupe zdola nahor, v skutočnosti ide o centralizáciu zdrojov. To bude mať podľa zástupcov MAS fatálne dôsledky na vidiecke územia a tým vlastne na celé Slovensko. „Vidiek má právo na komplexný a plne financovaný rozvoj. Metóda LEADER, jeden z najúčinnejších európskych nástrojov na podporu integrovaného rozvoja vidieka, ktorý si v tomto roku pripomína 30 rokov, dostal na Slovensku krásny darček – nula eur na rozvoj vidieka. To je definitívne pochovanie multifondu a celého regionálneho rozvoja na Slovensku,“ reaguje Daniela Bednárová z MAS TOPOĽA v Prešovskom kraji. 

Zástupcova MAS upozorňujú, že roky počúvajú vyhlásenia každej vlády o podpore regiónov a vidieka, realita je však iná. Ako zdôrazňuje Monika Slížiková, „teraz nám ministerstvo v praxi ukázalo, ako si podporu vidieka predstavuje. Skúsim to ukázať na príklade z Nitrianskeho kraja. Pre náš kraj je (na 7 rokov!) vyčlenených 133 miliónov eur, z toho 40 miliónov eur pre UMR Nitra (mesto Nitra a okolie) a 93 miliónov je vyčlenených pre Nitriansky samosprávny kraj (NSK). V praxi to znamená, že UMR Nitra bude môcť prerozdeliť cca 400 eur/obyvateľa a NSK pre vidiek len 163 eur/obyvateľa. Sú to peniaze určené na komunálne aktivity – od budovania vodovodov, kanalizácií, komunikácií, regionálneho školstva, sociálnych služieb, odpadového hospodárstva až po cestovný ruch. Len sa pozrime na realitu: V Nitrianskom kraji nemá vodovod 38 obcí a na dobudovanie je potrebných okolo 50 miliónov eur.“

Slovensko v EÚ cúva

Podobne situáciu hodnotí Lukáš Pavlech z MAS Holeška v Trnavskom kraji: „Alokácie, s ktorými počíta ministerstvo pre vyššie územné celky a UMR, sú úplne smiešne. To snáď nemyslia vážne, že toto má byť podpora vidieka. Slovensko je prvá krajina, ktorá v Európskej únii ide v spôsobe prerozdeľovania fondových prostriedkov nie dopredu, ale doslova cúva.“

Miestne akčné skupiny vznikli ako nástroj na implementáciu metódy LEADER pri rozvoji vidieka. Medzi jej základné princípy patrí prístup „zdola nahor“. Znamená to, že nedochádza k direktívnemu centrálnemu riadeniu, zásadná vízia a rozhodnutia vznikajú na lokálnej úrovni a realizujú ich miestni ľudia. „Dlhodobo požadujeme diskusiu k témam implementačného mechanizmu, a to najmä využitia nástroja CLLD s financovaním z viacerých fondov, ale ministerstvo vôbec nemá záujem s nami diskutovať. Najhoršie je, že v okolitých krajinách to funguje. Rozhodnutie o monofondovom riešení rozvoja vidieka je návrat späť o desať rokov a ide proti trendom v EÚ. Podľa oficiálneho stanoviska Výboru regiónov by sa malo vo všetkých regiónoch EÚ stať povinným využívanie miestneho rozvoja vedeného komunitou financované z viacerých zdrojov, tzv. multifond. Slovensko to však nerešpektuje,“ pripomína predseda NS MAS Štefan Škultéty a dodáva: „Avizované zámery zastavia miestny rozvoj a vidiek na Slovensku značne utrpí.“

zdroj: NSMAS