Aktualizácia Príručky LEADER

PPA zverejnila aktualizovanú Príručku pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER v znení aktualizácie č. 1.5 (so sledovaním a bez sledovania zmien). Príručka ako aj aktualizácia príloh 6B je na stiahnutie tu: