Konferencia „Spoločne a zodpovedne“

Vážení členovia i podporovatelia MAS,

Dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu Spoločne a zodpovedne, ktorú pripravila sieť partnerov a odborníkov. Jej cieľom je prediskutovať vybrané aktuálne problémy i možnosti podpory farmárov a producentov, aby sa zvyšovali ich kapacity a podiel ich výrobkov na miestnych a regionálnych trhoch a aby sa ich výrobky mohli viac dostávať aj na pulty obchodných sietí. 

Na konferencii budú prezentované zistenia a konkrétne návrhy, aké sú príležitosti  pre farmárov a producentov, miestnu samosprávu, sektorové združenia, rôzne organizácie rozvoja (kde dôležitú úlohu zohrávajú aj naše MAS), ale aj pre organizácie regulácie (RÚVZ, RVPS…) pri vytváraní miestnych udržateľných potravinových systémov a pomoci producentom. Dôležitou súčasťou konferencie bude aj diskusia ako ďalej a ako by sme mohli potreby a príležitosti premietnuť do nových programových dokumentov i politík štátu – na konferencii odznejú aj informácie o súčasnom stave ich prípravy.

Súčasťou konferencie bude aj malá ochutnávka regionálnych produktov. Pokiaľ by ste mali záujem prezentovať vybraných výrobcov a ich výrobky, prosím, kontaktujte čo najskôr koordinátora projektu Milana Hagovského (tel. 0948 777 533, milan@dodavajme.sk), ktorý s Vami rád preberie detaily možnej finančnej pomoci zabezpečenia prezentácie/ ochutnávky produktov Vašich farmárov a spracovateľov.

Odkaz na krátku registráciu na konferenciu je v priloženom PDF dokumente, alebo sa prihláste tu: https://forms.gle/EypMobgZoiqmRYUa6 

Príďte získať aktuálne informácie, podiskutujte a prispejte ku lepšej budúcnosti našich farmárov a producentov, pre našu miestnu ekonomiku i úspešnejšiu krajinu!

Ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť.